تالار گفتگو

یکی از روش های ارتباط مستمر مدیران ، پرسنل و کارشناسان فروش اترک برقراری ارتباط هوشمندانه می باشد که در قالب تالار گفتگو صورت میگیرد