صنایع خمیر و کاغذ اترک

تولید کننده مقوای پشت خاکستری در خاورمیانه
1
مواد اولیه و خمیر سازی
2
شکل گیری ورق مقوا
3
پرس و خشک کن
4
پوشش دهی
5
برش و بسته بندی

مواد اولیه و خمیر سازی

در فرایند تولید مقوای این صنعت از دو نوع خمیر سفید و خاکستری استفاده می شود

خمیر سفید وارداتی از چوب درختان پهن برگ و خمیر خاکستری از کاغذ باطله تولید می گردد. کارخانجات فراوری الیاف بازیافتی شامل دستگاه خمیر ساز لامورت، شوینده ها، غربالهای ریز و درشت، disc filter ، thickener و disperser می باشد.

شکل گیری ورق مقوا

کلیه محصولات به وسیله 6 عدد فرمر استوانه ای و توری فوردرینیر تولید می شوند

عناصر اصلی تشکیل دهنده مقوا خمیر سفید و خاکستری می باشد که در نتیجه فرایندهای متعدد برای تشکیل 7 لایه مهیا شده است. مواد شیمیایی و افزودنی ها برحسب نیاز های کیفی به خمیر اضافه شده و برای تشکیل “webبه فورمر ها تزریق می گردد .web های تشکیل شده در هر فرمربه یکدیگر چسبانده شده و ورق مقوا را تشکیل می دهند.

پرس و خشک کن

ورق مقوای شکل گرفته در فرمر ها از طریق " making felt " به قسمت پرس منتقل می شود

پرسهای دو فلته آب را از وب جدا کرده و مقوا را به خشک کن انتقال می دهند. در این قسمت سیلندر های خشک کن با حرارت بخار باقیمانده آب موجود در مقوا را تبخیر ی کنند.

پوشش دهی

پوشش دهی در سه مرحله انجام می شود که هر یک بر حسب نوع مصرف و درجه مورد نیاز انجام می شود

هدف اصلی از پوشش دهی با رنگ دانه ها آهار و چاپ پذیری بهتر در سطح مقوا می باشد. به این منظور، در فرمول مواد پوشش دهی از رنگ دانه ها و بایندر های درجه یک استفاده شده است.

برش و بسته بندی

دستگاه های برش و وایندر به طور خاص برای پاسخ به نیاز مشتری طراحی شده اند.