استخدام در اترک

برای درخواست استخدام در صنایع خمیر و کاغذ اترک ، لازم است فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

0211234567

Maximum size 10MB

0912000000

Maximum size 10MB

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

سوابق کاری

ريال -Rial

زبان خارجه

سایر دور ه های آموزشی

سایر توضیحات

If you have a specific profession or specialty that is not relevant to your job, please list it.

If you have succeeded in another field, write to us